ruhy

Անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ

Անտառապաթոլոգիական ուսումնասիրություններն իրականացվում են վնասատուների ու հիվանդությունների զարգացման, տարածման օրինաչափությունները պարզաբանելու, վնասակարության կանխարգելման արդյունավետ միջոցառումների նախագծերի մշակման ու իրականացման նպատակով:

Անտառապաթոլոգիական ուսումնասիրությունների միջոցով գնահատվում է անտառների սանիտարական վիճակր, որոշվում են հիվանդ, չորացող և չորացած ծառերի քանակը, սանիտարական հատումների անհրաժեշտությունը և դրանց ծավալները:
snker

Անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ (հա)

antarpatolog_2

Գրաֆիկից հետևում է, որ նախորդ չորս տարիներինի ընթացքում միայն 2011թ-ին է իրականացվել անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ, իսկ մնացած երեք տարիներին ընդհանրապես չեն կատարվել, ինչն էլ կհանգեցնի նրան, որ անհայտ կմնան վնասատուներով և հիվանդություններով վարակված տարածքները, հետևապես հնարավոր չի լինի ծրագրավորել և ծավալել պայքար անտառային հիվանդությունների և վնասատուների դեմ :

vnasatu_0


Այս կայքը պատրաստվել է ENPI FLEG ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Կայքի բովանդակության համար պատասխանատու է միայն «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն»-ՊՈԱԿ-ը։ Կայքը որեւէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները։ Արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ որ արտահայտեն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների տեսակետները։

Թեժ գիծ՝ 010 20 15 98; 099 55 45 95