ruhy

Անտառպաշտպանություն

2009թ. ընթացքում անտառպաշտպանական միջոցառումներ իրականացվել է միայն “Արգելոցապարկային համալիր” ՊՈԱԿ-ում: Անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ են իրականացվել 373.4հա-ի վրա և պայքարի միջոցառումները` 9հա-ի վրա:

2010թ. ընթացքում անտառպաշտպանական միջոցառումներ են իրականացվել.

  1. “Արգելոցապարկային համալիր” ՊՈԱԿ-ում` 373.4հա-ի վրա անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ և 11հա-ի վրա պայքարի միջոցառումներ:
  2. “Արևիկ” ա/պ-ում անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ` 28հա-ի վրա:
  3. “Սևան” ա/պ-ում անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ` 150հա-ի վրա:

2011թ. ընթացքում անտառպաշտպանական միջոցառումներ են իրականացվել.

1. “Արգելոցապարկային համալիր” ՊՈԱԿ-ում`373.4հա վրա անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ և 9.5հա-ի վրա պայքարի միջոցառումներ:

2.”Սևան” ա/պ-ում անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ` 500հա-ի վրա:

2012թ. ընթացքում անտառպաշտպանական միջոցառումներ են իրականացվել.

1. “Արգելոցապարկային համալիր” ՊՈԱԿ-ում` 11.5հա-ի վրա վերգետնյա պայքարի միջոցառումներ քիմիական եղանակով:

2.”Սևան” ա/պ-ում անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ` 4.1հա-ի վրա:

3.”Դիլիջան” ա/պ-ում անտառպաթոլոգիական հետազոտություններ` 22090.09հա-ի վրա:

zashita1_1

2013թ-ին ԲՀՊՏ-ներում անտառպաթոլոգիական ուսումնասիրություններ են  իրականացվել 23663.53 հա-ի վրա, որից 22090.09 հա` «Դիլիջան» ազգային պարկում, 1200 հա` «Արևիկ» ազգային պարկում և 373.44 հա` Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ում: Վերգետնյա պայքարի միջոցառումներ են իրականացվել  «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ-ում 12.5 հա-ի վրա կենսաբանական եղանակով:

2015թ.<<Արգելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ում անտառպաթոլոգիական միջոցառումների իրականացվել է 373.444 հա-ի վրա, որից 26 հա վերգետնյա պայքարի միջոցառումներ` քիմիական եղանակով:

2016թ.<<Արգելոցապարկային համալիր>> ՊՈԱԿ-ում ամտառպաթոլոգիական միջոցառումների իրականացվել է 373.734 հա-ի վրա, որից 14 հա վերգետնյա պայքարի միջոցառումներ` քիմիական եղանակով:


Այս կայքը պատրաստվել է ENPI FLEG ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Կայքի բովանդակության համար պատասխանատու է միայն «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն»-ՊՈԱԿ-ը։ Կայքը որեւէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները։ Արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ որ արտահայտեն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների տեսակետները։

Թեժ գիծ՝ 010 20 15 98; 099 55 45 95