ruhy

Բնապահպանական պետական տեսչությունում

Ըստ ՙՀայանտառ՚ ՊՈԱԿ-ի 2011թ-ի տվյալների կազմվել է 153 անտառխախտման արձանագրություն, որից` մարզային տարածքային բնապահպանական պետական տեսչություններին է ուղարկվել թվով 137 անտառխախտման արձանագրություններ, որից 134ակտն ապօրինի անտառհատման, 2 ակտը 28 անասնագլխաքանակով` արածեցման և 1 ակտը հողազավթման վերաբերյալ: 134 ապօրինի անտառհատման ակտերից վերականգնվել է 2 ակտ:

2006- 2011թթ-ին Բնապահպանական պետական տեսչություն ուղարկված անտառխախտման արձանագրությունների շարժը

 2_3

Համեմատելով 2006թ-ից /266 ակտ/ 2011թ-ը /137 ակտ/ բնապահպանական պետական տեսչություն ուղարկված և վերականգնված անտառխախտման արձանագրությունները կարելի է փաստել, որ ուղարկված ակտերի քանակը նվազել է 48.5%-ով, որը դրական երևույթ է,սակայն դրան զուգահեռ 97.1%-նվազել է վերականգնված արձանագրությունների քանակը, ինչի համար պետք է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ վերականգնման ծավալները բարելավելու նպատակով:


Այս կայքը պատրաստվել է ENPI FLEG ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Կայքի բովանդակության համար պատասխանատու է միայն «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն»-ՊՈԱԿ-ը։ Կայքը որեւէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները։ Արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ որ արտահայտեն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների տեսակետները։

Թեժ գիծ՝ 010 20 15 98; 099 55 45 95