ruhy

ՀՀ անտառային ոլորտին առնչվող իրավական ակտեր

x-office-documentՈրոշում անտառային ծառատեսակների հատման տարիքը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում արտադրական նշանակության անտառներում անտառվերականգնման հատումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում հատման գծով բնափայտի մթերման տարեկան նորմայի հաշվարկման և հաստատման կարգը հաստատելու մասին
x-office-documentՈրոշում անտառային պետական կադաստրի և անտառների պետական հաշվառման ու տվյալների տրամադրման կարգը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում պաշտպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման կարգը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում պետական անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում պետական անտառները համայնքային կազմակերպությունների առանց մրցույթի կառավարման հանձնելու կարգը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում պետական սեփականություն համարվող անտառների վարձավճարի նվազագույն չափը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի օգտագործման կարգը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում խնամքի և սանիտարական հատումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին
x-office-documentՈրոշում որսի կենդանիների և որսորդական տնտեսության վարման բնագավառում լիազոր մարմիններ ճանաչելու մասին
x-office-documentՈրոշում ոչ արտադրական նպատակներով անվճար թափուկ վառելափայտի մթերման և բացթողնման կարգը սահմանելու մասին


Այս կայքը պատրաստվել է ENPI FLEG ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Կայքի բովանդակության համար պատասխանատու է միայն «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն»-ՊՈԱԿ-ը։ Կայքը որեւէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները։ Արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ որ արտահայտեն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների տեսակետները։

Թեժ գիծ՝ 010 20 15 98; 099 55 45 95