ruhy

Հրդեհներ

<<Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն >> ՊՈԱԿ-ի կողմից 2017թ-ին <<Խոսրովի անտառ>> արգելոցում, <<Վայոց Ձորի անտառտնտեսություն>>  և <<Արագածոտնի անտառտնտեսություն>> մասնաճյուղերում  բռնկված հրդեհների վերաբերյալ արբանյակային պատկերների վերծանման միջոցով ստացված տվյալները

1.Խոսրովի  անտառ

Seninel-2 արբանյակային պատկերների միջոցով իրականացված վերծանման  տվյալների համաձայն  Խոսրովի արգելոցում բռնկված հրդեհի արդյունքում այրվել  է ընդհանուր 1716,3 հա տարածք:

Ստորև ներկայացված են արբանյակային պատկերներ ,որոնք կատարվել են հրդեհից  առաջ (նկ .1) և  հետո (նկ2.) :

5

Նկ.1 Sentinel-2 արբանյակային պատկեր հրդեհից առաջ (21/07/2017)

8

7

Նկ2. Sentinel -2  արբանյակային պատկեր  հրդեհից  հետո (20/08/2017)

Ստորև ներկայացված  է հրդեհված տարածքների հեռազննման մեթոդների հիման վրա  իրականացված դասակարգում՝ ըստ  այրման ծանրության աստիճանի (նկ3):

9

Բռնկված հրդեհի արդյունքում Խոսրովի արգելոցի սահմաններում այրվել է
1641.64 հա  տարածք: Արգելոցի սահմաններից դուրս այրված տարածքը կազմում է 74,66 հա (նկ4):

77

55

Հաշվարկներում ընգրկված չեն առանձին մանր խմբերով հանդես եկող գիհուտները:

  2Վայոց   Ձոր

Վայոց Ձորի մարզում բռնկված հրդեհի ադյունքում այրվել է ընդհանուր 609.016 հա տարածք:

88

Նկ1 Այրված տարածքի սահմանը նախքան հրդեհը (21/07/2017)

13

14

Նկ.2 Sentinel -2  արբանյակային պատկեր հրդեհից հետո (20/08/2017)

15

16

Այրված անտառածածկի մեջ ներառված  չեն գիհուտները,որոնք հանդես են գալիս կղզյակների տեսքով :

 3.Արագածոտն // Բյուրական

Համաձայն  Seninel-2 արբանյակային պատկերների միջոցով իրականացված վերծանման  տվյալների՝ Բյուրականում  բռնկված հրդեհն ընդգրկել է մոտ 762 հա տարածք, որտեղ ցածր, չափավոր-ուժեղ և բարձր աստիճաններով այրվել է մոտ 597 հա տարածք: Ստորև ներկայացված են արբանյակային պատկերներ, որոնք կատարվել են հրդեհից  առաջ (նկ .1) և  հետո (նկ2.) :

  777

Նկ.1 Sentinel-2 արբանյակային պատկեր հրդեհից առաջ (30/08/2017)

99920

Նկ2. Sentinel -2  արբանյակային պատկեր  հրդեհից  հետո (09/09/2017)

 

Ստորև ներկայացված  է հրդեհված տարածքների հեռազննման մեթոդների հիման վրա  իրականացված դասակարգում՝ ըստ  այրման ծանրության աստիճանի (նկ3):

21

Նկ.3

Բուն այրվածքը կազմում է 597,4 հա(նկ4) :

22

նկ.4

23

Նույն արբանյակային պատկերի հիման վրա առանձնացված համեմատաբար խիտ կաղնու անտառածածկում շատ թույլ աստիճանի այրումն ընդգրկել  է մոտ 50  հա տարածք, բարձր աստիճանների այրումը՝ 105 հա: Անտառածածկի  առանձին  նոսր հատվածները տվյալներում ներառված  չեն(նկ.5):


Այս կայքը պատրաստվել է ENPI FLEG ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Կայքի բովանդակության համար պատասխանատու է միայն «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն»-ՊՈԱԿ-ը։ Կայքը որեւէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները։ Արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ որ արտահայտեն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների տեսակետները։

Թեժ գիծ՝ 010 20 15 98; 099 55 45 95