ruhy

ՈւՍՈւՑՈւՄ

<Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն> ՊՈԱԿ-ի և Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) <Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում> (ԿԿԿ) ծրագրի շրջանակներում ԳՄՀԸ կենտրոնը նոյեմբերի 13-16-ը մոնիտորինգի կենտրոնի համապատասխան մասնագիտացում ունեցող աշխատակիցների համար կազմակերպել էր <<Հեռահար զոնդավորման>> ուսուցողական դասընթաց:

2012-11-13_10.34.22

Դասընթացը վարում էր RSS Remote Sensing Solution GmbH ընկերության մասնագետ Վանեսսա Քյուքը /Vanessa Keuck/:

2012-11-13_10.34.35
Դասընթացը ներառում էր. <Արբանյակային պատկերների նախնական մշակում>, <Արբանյակային պատկերների դասակարգման տարբեր մոտեցումների և մեթոդների կիրառություն>, <Ստացված արդյունքների ճշգրտության գնահատում> թեմաները:


Այս կայքը պատրաստվել է ENPI FLEG ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Կայքի բովանդակության համար պատասխանատու է միայն «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն»-ՊՈԱԿ-ը։ Կայքը որեւէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները։ Արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ որ արտահայտեն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների տեսակետները։

Թեժ գիծ՝ 010 20 15 98; 099 55 45 95