ruhy

Փայտանյութի մթերում և իրացում

2010թ. ՙԴիլիջան՚ ազգային պարկի համար տարեկան հատումների /սանիտարական հատումներ/ առաջադրանքը եղել է 834.7խմ ծավալով, որից շինափայտ` 190.86խմ կամ շինափայտի ելքը կազմել է 22.8%:
Փաստացի մթերվել է 1001.2խմ փայտանյութ, որից 234.4խմ շինափայտ, իսկ 766.8խմ վառելափայտ: Շինափայտի ելքի տոկոսը կազմում է 23.4%:
Մթերվել է նաև թափուկ փայտանյութ 1047.8խմ, որից շինափայտ` 45.4խմ, շինափայտի ելքի տոկոսը կազմում է 4.3%:
Մթերված փայտանյութն իրացվել է ամբողջությամբ:
Հատումներից մեկ խմ շինափայտի իրացման միջին գինը կազմել է 28233դրամ, մեկ խմ վառելափայտի իրացման գինը կազմել է 6975դրամ:
Մեկ խմ թափուկից շինափայտի իրացման միջին գինը կազմել է 29958դրամ, մեկ խմ վառելափայտի իրացման գինը կազմել է 3529դրամ:

2010թ. ՙՍևան՚ ազգային պարկի ափամերձ տարածքների մաքրման արդյունքում մթերվել է 919.5խմ փայտանյութ, որից շինափայտ` 296.6խմ, վառելափայտ` 622.9խմ: Շինափայտի ելքի տոկոսը կազմում է 32.2%:
Մթերումից իրացվել է 566.3խմ փայտանյութ, որից շինափայտ` 248.3խմ:
Մեկ խմ շինափայտի իրացման միջին գինը կազմել է 15600դրամ, վառելափայտինը` 2406դրամ:

“Դիլիջան” և “Սևան” ազգային պարկերում մթերված փայտանյութի ծավալը

bpt._mterum

2011թ. ՙԴիլիջան՚ ազգային պարկի համար տարեկան հատումների /սանիտարական հատումներ/ առաջադրանքը եղել է 1329.4խմ ծավալով, որից շինափայտ` 355.01խմ կամ շինափայտի ելքը կազմել է 26.6%:

Փաստացի մթերվել է 1271.81խմ փայտանյութ, որից 347.62խմ շինափայտ, իսկ 927.18խմ վառելափայտ:

Մթերվել է նաև թափուկ փայտանյութ 772.53խմ, որից շինափայտ` 43.78խմ:
Մթերված փայտանյութն իրացվել է ամբողջությամբ:
Հատումներից մեկ խմ շինափայտի իրացման միջին գինը կազմել է 31800դրամ, մեկ խմ վառելափայտի իրացման գինը կազմել է 14900դրամ:

2011թ. ՙՍևան՚ ազգային պարկի ափամերձ տարածքների մաքրման արդյունքում մթերվել է 2666.67խմ փայտանյութ, որից շինափայտ` 253.42խմ, վառելափայտ` 2413.25խմ:
Մթերված փայտանյութն իրացվել է ամբողջությամբ:
Մեկ խմ շինափայտի իրացման միջին գինը կազմել է 14000դրամ, վառելափայտինը` 1200դրամ:Մթերվել է նաև ջախ` 4638խմ ծավալով:

2012թ. «Դիլիջան» ազգային պարկում ընդամենը հատումներից /սանիտարական հատում, ձյունակոտոր և քամատապալ/ մթերվել է 2185.5 խմ փայտանյութ, որից շինափայտ` 412.8 խմ, վառելափայտ` 1772.7 խմ: Մթերվել է նաև 15.1 խմ թափուկ, որից 6 խմ շինափայտ: Մթերված փայտանյութն իրացվել է ամբողջությամբ: Հատումներից 1 խմ շինափայտի իրացման միջին գինը կազմել է 28406 դրամ, վառելափայտինը` 6974 դրամ:

«Սևան» ազգային պարկում մթերվել է 169 խմ փայտանյութ, որից շինափայտ` 24 խմ, վառելափայտ` 70 խմ և 75 խմ ջախ:Մթերված փայտանյութից իրացվել է 146 խմ, որից շինափայտ 24 խմ, վառելափայտ 47 խմ և 75 խմ ջախ: Շինափայտի 1 խմ-ի իրացման միջին գինը կազմել է 13000 դրամ, վառելափայտինը` 4000 դրամ:


Այս կայքը պատրաստվել է ENPI FLEG ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Կայքի բովանդակության համար պատասխանատու է միայն «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն»-ՊՈԱԿ-ը։ Կայքը որեւէ կերպ չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները։ Արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ որ արտահայտեն ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների տեսակետները։

Թեժ գիծ՝ 010 20 15 98; 099 55 45 95